Općina Semeljci Moje mjesto u srcu Slavonije

102

km2, površina

5

naselja

32

društava i udruga

4.800

stanovnika

AKTUALNO

Dan žalosti na području Općine Semeljci
Dan žalosti na području Općine Semeljci

Zbog tragične pogibije u prometnoj nezgodi stanovnika Općine Semeljci: Ivana Majhena, Ante Gazića i Marijana Petrića, Općinski načelnik Grga Lončarević proglašava dan 01. kolovoza 2020. godine (subota) Danom žalosti na području Općine Semeljci. Dan žalosti označit će se...

Glasnik Općine Semeljci

Glasnik Općine Semeljci

Glasnik Općine Semeljci

Više