Izgradnja nerazvrstane ceste prema odlagalištu

Općina nastavlja niz uspješnih projekata potpisivanjem Ugovora o financiranju za projekte iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ovim projektom radit će se cesta prema odlagalištu i reciklažnom dvorištu Ada, koje je mjesto prikupljanja svih vrsta otpada s područja pet sela u sastavu Općine Semeljci, gdje se isti prikuplja i razvrstava, od kojeg se velika većina (plastika, papir, biootpad, itd.) odvozi i isporučuje tvrtkama na recikliranje i daljnju preradu. Miješani komunalni otpad sprema se u posebne kazete po najvišim standardima zaštite okoliša.

Bolji pristup odlagalištu i reciklažnom dvorištu koristit će kako komunalnom društvu, tako i svim građanima s područja Općine koji mogu dovesti sve vrste otpada na razvrstavanje, ali i lovcima zbog pristupa lovačkom strelištu koje se nalazi iza same deponije Ada.

Odobreni najviši iznos potpore za prihvatljive troškove izgradnje navedene nerazvrstane ceste iznosi 1.306.336,00 kn. U tijeku je postupak provedbe javne nabave, a rok za izvršenje radova je 24 mjeseca.

Skip to content