Otvoreni radovi – Akumulacija Kešinci

U petak 18.05.2018. godine svečano su otvoreni građevinski radovi na izgradnji Akumulacije Kešinci u općini Semeljci.

Uz načelnika općine Grgu Lončarević kao domaćina bili su prisutni i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, direktor VGO Osijek Željko Kovačević sa suradnicima i drugi uzvanici.

Akomulacija Kešinci biti će rasprostranjena na površini od 593.000 m2 a kapacitet akumulacije vode je 1.758.700 m3, duljina brane u kruni brane je 277 m a visina brane od dna iskopa je 12 m.

Ukupna ugovorena vrijednost radova na izgradnji akumulacije je 12.795.360,oo kn.

Investitor su Hrvatske vode Zagreb, a izvođači radova su Zajednica ponuditelja: Vodoprivreda Vinkovci d.d., Karašica Vućica d.d. i Vodoprivreda Zagreb d.d.

Koristi namjena od ove akumulacije je višestruka. Prvenstveno će služiti za obranu od poplava prilikom obilnih padalina, pruža mogućnost navodnjavanja poljoprivrednih površina kako bi povećali poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj ribe te omogućiti sadržaje za sport i rekreaciju, a i mogući potencijal za razvoj turizma na ovim prostorima.

Skip to content