Odluka za izračun komunalne naknade

Poštovani mještani,

Općinsko vijeće Općine Semeljci na svojim sjednicama održanim dana 29.11.2018. godine i 13.12.2018. godine donijelo je Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 12/18) i Odluku o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 13/18) Odluke su dostupne na službenim stranicama Općine Semeljci http://semeljci.hr/sluzbeni-glasnici/.

Nove Odluke donesene su zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu u kolovozu prošle godine.

Starom Odlukom vrijednost boda (B) je iznosila 0,13 kn za stambeni prostor koji se obračunavao na bazi 100 m², a 0,45 kn za poslovni prostor. Novom Odlukom vrijednost boda se ne mijenja, ali će se komunalna naknada naplaćivati po četvornom metru (m²) stvarne površine nekretnine.

Komunalna naknada plaća se za nekretnine za koje su utvrđeni koeficijenti namjene (Kn):

  1. stambeni prostor 1,00
  2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00
  3. garažni prostor 1,00
  4. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 2,00
  5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne 3,00
  6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti može biti najviše 10% koeficijent namjene koji je određen za poslovni prostor
  7. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05

Iznos komunalne naknade po m² površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz) koji je za cijelu Općinu 1,0, koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (B).

Primjer iznosa komunalne naknade za stambeni prostor na mjesečnoj bazi:

1,00 (Kz) x 1,00 (Kn) x 120 m² (B=0,13) = 15,60 kn

Primjer iznosa komunalne naknade za poslovni prostor (ugostiteljski) na mjesečnoj bazi:

1,00 (Kz) x 3,00 (Kn) x 68 m² (B=0,13) = 26,52 kn

S poštovanjem,

Općinski načelnik

Grga Lončarević, v.r.

Skip to content