Obavijest o proglašenju prirodne nepogode MRAZ

OBAVIJEST – o proglašenju prirodne nepogode MRAZ  na voćarskim kulturama

 

Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu Osječko-baranjske županije dana 26. svibnja 2020. godine, Klasa:920-11/20-01/3, Ur.broj:2158/1-01-02-20-4, prema kojem se proglašavanje stanje prirodne nepogode – MRAZ –  na području gradova Belišće, Osijek i Valpovo, te općina Čepin, Draž, Erdut, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Popovac, Semeljci, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka, za VOĆARSKE KULTURE.

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom mraz kojom su na području Općine Semeljci nanijete velike materijalne štete na voćarskim kulturama, da sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) izvrše prijavu štete najkasnije do 03. lipnja 2020. godine.

Štete se prijavljuju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci, na propisanom PN Obrascu.

Obrazac PN za prijavu štete može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu  ili u privitku ove Obavijesti.

Uz prijavni obrazac PN potrebno je priložiti:

  1. Presliku obrasca Zahtjeva za potporu za 2020. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, List A i List B
  2. Osobnu iskaznicu podnositelja prijave
  3. Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka (može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili u priviku obavijesti)
  4. Broj računa – IBAN  podnositelja zahtjeva
  5. Po potrebi i drugu dokumentaciju

OPĆINA SEMELJCI

 

Skip to content