POZIV

OPĆINA SEMELJCI

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o.

POZIV

 

Pozivaju sve vlasnike koji imaju zemljište na području dijela katastarske općine MRZOVIĆ na sastanak koji će se održati

23. kolovoza 2019. g. (petak)

 u prostorijama DVD-a i Mjesnog doma u Mrzoviću u 18,00 sati.

u ulici Vrbička 18

 

Sastanak će se održati u svrhu upoznavanja vlasnika zemljišta sa provođenjem katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige na području

dijela katastarske općine MRZOVIĆ.

 

OPĆINA SEMELJCI

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr