NAČELNIK

Zovem se Grga Lončarević, rođen sam 21.01.1957. godine u Koritni. Osnovnu školu završio sam u Semeljcima, a srednju školu za zvanje Strojarski tehničar u Karlovcu.

Od 1981.  do 1995. godine radio sam u PIK-u Đakovo, a od 1995. do 2001. u vlastitom trgovačkom društvu. Oženjen sam, otac dvoje djece koja su završila školu i žive izvan naše obiteljske kuće.

Dugogodišnji sam član HSS-a, od 2000. do 2005. god. sam bio tajnik OO HSS Semeljci, a od 2005. sam predsjednik. Na listi HSS-a za Lokalne izbore 2001. godine kao nositelj liste izabran sam za načelnika Općine Semeljci i od tada obnašam svoj četvrti mandat na dužnosti općinskog načelnika Općine Semeljci.