Općinsko vijeće Općine Semeljci na svojoj 11. sjednici održanoj 28. lipnja 2018. godine donijelo je Odluku o financiranju nabave udžbenika, radnih bilježnica i likovnih mapa za sve učenike koji pohađaju Osnovnu školu i Područne škole Josipa Kozarca, kao i učenike iz naselja Vrbica koji pohađaju Osnovnu školu Stjepana Cvrkovića u…
Župan Osječko – baranjske županije Ivan Anušić posjetio je Općinu Semeljci u utorak 10. srpnja 2018. godine. Izvješće o realizaciji projekata Općine Semeljci u 2017. i 2018. godini predstavio je načelnik Grga Lončarević, a projekte Osječko – baranjske županije na području Općine Semeljci u proteklim godinama te plan gradnje u…
Zakonom zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17.), člankom 51. stavkom 5. propisano je da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Slijedom navedenih odredbi Općina Semeljci izradila je Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i…
Sukladno zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika i zapovijedi zapovjednika vatrogasne zajednice općine Semeljci o provođenju pasivnog dežurstva tijekom žetvene sezone 2018. godine, sva vatrogasna društva sa područja općine Semeljci organizirala su svakodnevno pasivno dežurstvo sa početkom od 08.06.2018. godine od 06,00 sati.      Svako vatrogasno društvo u svom mjestu istaknulo…
Stranica 1 od 25

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr