Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci, broj 7/16), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci raspisuje J A V N I   P O Z I V   za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci       Javna priznanja Općine…
Obavještavamo studente Općine Semeljci da su danas, 09. ožujka 2018. isplaćene stipendije za siječanj, veljaču i ožujak.
Općina Semeljci traži Stručnog suradnika (prioritetno s područja općine Semeljci) sa završenim Poljoprivrednim fakultetom - agronom. Sve potrebne informacije se mogu dobiti u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2, 31 402 Semeljci, te na telefon: 031/856-310.
Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Semeljci za razdoblje od 2018. do 2023. godine Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 9/13 i 73/17) i članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Općina Semeljci dana 7. ožujka 2018. godine objavljuje…

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr