Proteklog je tjedna slavonska pjesma zaorila Europskim parlamentom. Dana 15. i 16. svibnja u Europskom parlamentu u Bruxellesu Marijana Petir je u sklopu Europske godine kulturne baštine predstavila bogatu kulturnu baštinu Slavonije kroz nastupe KUD-a Šokadija iz Strizivojne i KUD-a Seljačka sloga iz Šljivoševaca. Uz članove KUD-ova te dožupana Osječko-baranjske…
Temeljem članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18.), načelnik Općine Semeljci dana 17.05.2018. godine objavljuje      OBAVIJEST o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Semeljci                         I. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH…
  REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA SEMELJCI OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 350-02/18-01/01 URBROJ: 2121/07-2/18-967 Semeljci, 10. svibnja 2018. godine   Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članku 58. Statuta Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci…
Pozivamo sve zainteresirane predstavnike OPG, obrtnike i gospodarstvenike sa područja Općine Semeljci, koji su zainteresirani za odlazak na poljoprivredni SAJAM U NOVI SAD u SRIJEDU 16. svibnja 2018. godine da se jave do 14. svibnja 2018. godine u Općinu Semeljci, osobno ili na telefon 856-310, radi organiziranja prijevoza i posjeta…

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr