PREGLEDI POČINJU U 8h 29.03. (četvrtak) u PZ Poljodar, Kešinci   U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o održivoj uporabipesticida (NN 142/2012), strojevi za primjenu pesticida podliježu redovitim pregledima svake 3 godine radi utvrđivanja ispunjavaju li sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve. Od…
Povodom Uskrsnih blagdana   Odlukom općinskog načelnika Grge Lončarevića (na temelju članka 57. Statuta Općine Semeljci), umirovljenicima sa područja Općine Semeljci, čija mirovina ne prelazi 1.300,00 kuna, zajedno sa mirovim iz inozemstva, dodjeljuje se jednokratna pomoć u iznosu od 150,00 kuna u obliku vrijednosne potvrde. Umirovljenici potvrdu mogu podiću u…
Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Semeljci („Službeni glasnik“ Općine Semeljci, broj 7/16), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci raspisuje J A V N I   P O Z I V   za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci       Javna priznanja Općine…
Obavještavamo studente Općine Semeljci da su danas, 09. ožujka 2018. isplaćene stipendije za siječanj, veljaču i ožujak.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr