POZIV   građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu   „POVELJE HUMANOSTI“ OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE   „Povelja humanosti“ Osječko-baranjske županije javno je priznanje za humana djela učinjena na području Osječko-baranjske županije. Povelja humanosti se može dodijeliti pojedincima i skupinama građana…
OBAVIJEST   Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa područja Općine Semeljci da dođu prijaviti ŠTETU od ELEMENTARNE NEPOGODE nastale djelovanje nepovoljnih vremenskih uvjeta OLUJNI VJETAR PRAĆEN TUČOM I VELIKA KOLIČINA OBORINA   Prijave se vrše za sve ratarske, voćarske, povrtne, vinogradarske kulture i industrijsko bilje.   Potrebna dokumentacija:…
U nedjelju, 19. 06. 2016. godine na nogometnom igralištu u Semeljcima, u organizaciji VZO Semeljci i domaćina DVD-a Semeljci, održano je V. Područno vatrogasno natjecanje i IX. Kup Općine Semeljci. Na navedenim natjecanjima sudjelovale su ekipe iz svih pet vatrogasnih društava sa općine Semeljci, ukupno 16 ekipa u svim kategorijama,…
Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15) utvrđeno je da se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrijeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška…

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr