Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa područja Općine Semeljci da dođu prijaviti ŠTETU od   ELEMENTARNE NEPOGODE  nastale djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta DUGOTRAJNA SUŠA   Prijave se vrše za sve poljoprivredne i  voćarske kulture, za skupine dobara: obrtna sredstva i dugogodišnje nasade. Za voćarske kulture prijave se zaprimaju…
Obavlještavamo roditelje učenika srednjih škola koji koriste autobusni prijevoz autoprijevoznika Panturist, za pohađanje srednjih škola u Osijeku ili Đakovu, da se mogu javiti u Općinu Semeljci sa svojim primjedbama na doneseni VOZNI RED, jer se pojavio veliki broj upita roditelja zbog neprilagođenog voznog reda sa početkom nastave.   POZIVAMO  …
Pozivamo sve zainteresirane predstavnike OPG, obrtnike i gospodarstvenike sa područja Općine Semeljci, koji su zainteresirani za odlazak na poljoprivredni SAJAM U GUDOVEC u SUBOTU 9. rujna 2017. godine da se jave do 6. rujna 2017. godine u Općinu Semeljci, osobno ili na telefon 856-310, radi organiziranja prijevoza i posjeta sajmu.…
Pozivamo sve učenike srednjih škola koji stanuju u mjestu školovanja u đačkim domovima da se jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Semeljci osobno ili na telefon Općine na broj 856-310 radi sufinanciranja dijela troškova stanovanja.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr