Dana 20. 05. 2016. godine s početkom u 08,10 sati održana je javna pokazna vatrogasna vježba pod nazivom „Škola 2016“. Vježba je održana u Semeljcima u i na zgradi osnovne škole, a sudjelovali su vatrogasci naše zajednice i to iz DVD-a Kešinci sa 10 članova, DVD-a Semeljci sa 4 člana…
Mjesni odbor Općine Semeljci na sjednici 14. 5. 1966. donosi odluku o osnivanju kulturno-umjentičkog društva kojemu je dan naziv ''Lipa'', a jedan od glavnih razloga tome je što se desetak godina ranije u Semeljcima održala velika smotra folklora Slavonije i Baranje. Na isti dan, točno 50 godina kasnije, KUD ''Lipa''…
  Obavještavamo stanovnike Općine Semeljci da će se u petak 20. svibnja 2016. godine s početkom u 8:00 sati u Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Semeljcima održati vježbe gašenja požara i evakuacija školske djece.  
Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 7/16) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci dana 16. svibnja 2016. godine raspisuje J A V N  I     P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Semeljci   1.…

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr