Budućida mnogi građani nisu dovoljno informirani o ovoj Odluci, u nastavku ćemo Vas detaljnije obavijestiti o onome, što u kontekstu zakona i propisa trebate znati i biti upućeni. Odlukom o komunalnom redu Općine Semeljci uređuju se odnosi u komunalnom gospodarstvu, a naročito na području uređenja naselja, održavanja čistoće i čuvanja…
Stranica 23 od 23

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr