ELEMENTARNA NEPOGODA

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa područja Općine Semeljci da dođu prijaviti štetu 

 

ELEMENTARNE NEPOGODE

 

nastale djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta

 

POPLAVA

Prijave se vrše za kulturu - KAMILICA

 

Potrebna dokumentacija:

-FOTO-KOPIJA Zahtjeva za prijavu poticaja (sa pregledom zasijanih površina koje se predaju u Ageniju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) - ZBROJENE površine kulture koja se prijavljuje

-za kulture koje nisu u sustavu poticaja - FOTO-KOPIJA posjedovnog lista, ugovora o zakupu ili ugovora o zajedničkoj proizvodnji, OIB, FOTO-KOPIJA žiro-računa.

 

Prijave će se vršiti u vremenu od 19.06.2019. do 26.06.2019. godine od 8:00-14:00 sati u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2. U slučaju bilo kakvih nejasnoća obratiti se na broj 098/342-825.

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr