LOVAČKA DRUŠTVA

„ORAO“ VRBICA

Lovište je smješteno jugoistočno od Semeljaca. Dvije trećine lovišta obuhvača Općinu Semeljci ko. Mrzović i ko. Vrbica i jednu trećinu grada Đakova ko. Đurđanci. Lovište je nizinskog tipa ispresjecano melijorativnim kanalima sa stalnom tekućom vodom na zapadnom dijelu lovišta riječica Jošava. Šume su zastupljene unutar cijelog lovišta Gusta međa Mrzović, Mokrice Vrbica i Đurđanački lug Đurđanci. Šume su zastupljene hrastom, grabom i bagremom ostali dio lovišta su oranice i manje površine bagremovih šumica.

Glavne vrste divljači koje se uzgajaju su srna obična 34 grla, zec, 50 repića i fazana 120 kljunova. Osim navedenih vrsta u lovištu obitavaju i divlje patke te divljač za vrijeme proljenih i jesenskih migracija.

U lovištu se nalazi od lovnogospodarskih objekata: 15 hranilišta za krupnju divljač, 21 hranilište za sitnu divljač, 16 solišta i od lovnotehničkih objekata 19 natkrivenih čeka. Društvo se ne bavi komercijalnim lovom.

Sav godišnji odstrel predviđen je za članove društva – lovozakupnike.

Lovačko društvo posjeduje tri lovačke kučicei volijeru za prihvat zeca iz umjetnog uzgoja provršine 850 čhv.

Društvo je osnovano 1946. Godine, a kao L:D „Orao“ djeluje od 1974. Godine. Društvo broji 44 matična člana.

„SRNDAĆ“ KEŠINCI

Lovačko društvo „Srndać“ Kešinci osnovano je 1945. i od tada neprekidno djeluje pod tim imenom.

Društvo broji 38 članova od kojih su petorica dvojni članovi. Predsjednik je Franjo Čović.

Raspolažu s dva lovišta, a to su: zajedničko lovište br. 15 i Državno lovište 14/12 koje dijele s lovcima iz Udruge „Tomin Hrast“, Osijek. U Zajedničkom lovištu prebivaju srne, divlji zečevi, fazani i trčke, a u lovištu „Tomin Hrast“ gospodare divljom svinjom, srnom i običnim jelenom.

Velike probleme donosi im predator čagalj koji je primijećen prije desetak godina, a prije četiri godine odstrijeljen je prvi primjerak.

Društvo posjeduje lovačku kuću i lovački ljetnikovac, obrađuju šest jutara poljoprivrednoga zemljišta te proizvode hranu za oba lovišta. Od lovotehničkih objekata u Zajedničkom lovištu imaju prihvatilište za podivljavanje umjetno uzgojenih fazanskih pilića, kapaciteta tisuću kljunova, pet srnećih hranilišta i sedam visokih čeka.

„ZEC“ SEMELJCI

Od svoga postanka čovjek je lovio, u početku zbog hrane potrebne za njegov opstanak pa do vremena kada se lovom počeo baviti radi sporta i rekreacije. Na području općine Semeljci privi pisani tragovi o organiziranom lovu sežu sredinom tridesetih godina dvadesetog stoljeća. U knjigama iz tog vremena spominje se Lovačko udruženje „Srndać“ sa sjedištem u Semeljcima iz 1935, godine nadalje iz 1960. Godine članica kotarskog saveza Osijek spominje se LD „Zec“ Semeljci sa selima Viškovci, Forkuševci, Vučevci i Semeljci. Od 1969. Godine društvo, kao lovna grupa, djeluje u sastavu L.D. „Jelen“ Đakovo sve do 1966. Godine kada se osamostaljuje ipočinje djelovati na području Općine Semeljci.

Danas naše drušvo, koje broji trideset i dva člana, gospodari zajedničkim otvorenim lovištem XIV/114 sa 5559 ha. Društvo je sastavljeno od tri lovne grupe: lovna grupa Semeljci, lovna grupa Koritna i lovna grupa Vučevci. Svaka od lovnih grupa gospodari dijelom lovišta koje se nalazi u okruženju svoga sela. Lovište je uglavnom ravničarsko, prevladavaju oranice, manje livade te šumarci. Također ima dijelova lovišta pokrivenih šumom. Sva tri dijela lovišta ispresijecana su kanalima koji tokom cijele godine imaju tekuću vodu. U našem lovištu uglavnom obitava: srneća divljač, divlja svinja, zec te plemenita pernata divljač: fazan, divlja patka, prepelica i nešto trčke. Od predatora (grabežljivaca) u lovištu uočavamo lisicu, a zadnje vrijeme se češće pojavljuje i čagalj kao najveća prijetnja lovišta.

Društvo njeguje lovačku tradiciju i običaje, a tokom cijele godine posebnu pozornost posvećuje predanom radu u lovištu te brizi o uzgoju i zaštiti divljači. Jedna od važnih zadaća nam je briga o ugledu društva i njegovanje što ljepših odnosa sa susjenim prijateljskim društvima. Društvo se bezrezervno odaziva i drugim društvima i udrugama koje zatraže naše usluge.

Predsjednik društva je Josip Ivčević, tajnik društva je Dragan Primorac, lovnik društva je Ervin Kereši, a pomoćnici lovaka su Grga Lončarević lovna grupa Semeljci i Mile Erstić lovna grupa Vučevci.