ELEMENTARNA NEPOGODA

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe sa područja Općine Semeljci da dođu prijaviti štetu 

 

ELEMENTARNE NEPOGODE

 

nastale djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta

 

POPLAVA

Prijave se vrše za kulturu - KAMILICA

 

Potrebna dokumentacija:

-FOTO-KOPIJA Zahtjeva za prijavu poticaja (sa pregledom zasijanih površina koje se predaju u Ageniju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) - ZBROJENE površine kulture koja se prijavljuje

-za kulture koje nisu u sustavu poticaja - FOTO-KOPIJA posjedovnog lista, ugovora o zakupu ili ugovora o zajedničkoj proizvodnji, OIB, FOTO-KOPIJA žiro-računa.

 

Prijave će se vršiti u vremenu od 19.06.2019. do 26.06.2019. godine od 8:00-14:00 sati u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2. U slučaju bilo kakvih nejasnoća obratiti se na broj 098/342-825.

DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

DVD MRZOVIĆ

DVD MRZOVIĆ

DVD Mrzović kao ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo ima ukupno 32 aktivna člana od kojih je 10 članova s obavljenim liječničkim pregledima i potrebnim vatrogasnim zvanjima potrebnim za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama. Unutar 15 minuta članovi mogu izvršiti odlazak na intervenciju, a pokrivaju područje odgovornosti u mjestu Mrzović.

Društvo posjeduje navalno vozilo kapaciteta 2400 litara, traktorsku cisternu kapaciteta 5000 litara i kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca. Društvo ima vatrogasni dom i plinski grijane garaže za navalno i kombi vozilo. Na krovu vatrogasnog doma nalazi se električna sirena koja svojom čujnošću pokriva mjesta Mrzović, Vrbica i Kešinci.  

Od ostale opreme društvo posjeduje dvije vatrogasne motorne štrcaljke, te ostalu opremu potrebnu za vatrogasnu djelatnost. Također društvo posjeduje tri kompleta za osobnu zaštitu vatrogasaca i šest odijela za požare otvorenih prostora. 

Osobe koje zastupaju društvo su:

-predsjednik Hrvoje Bednjanić, vatrogasni dočasnik, tel: 092/2698-875;

-zapovjednik Ivan Rendulić, vatrogasni dočasnik, tel: 091/5009-863.

DVD Mrzović je ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo

Tajnik VZO Semeljci  Boris Sarka

DVD KORITNA

DVD KORITNA

DVD Koritna kao ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo ima ukupno 25 aktivnih članova od kojih je 11 članova s obavljenim liječničkim pregledima i potrebnim vatrogasnim zvanjima potrebnim za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama.

Unutar 15 minuta članovi mogu izvršiti odlazak na intervenciju, a pokrivaju područje odgovornosti u mjestu Koritna.

Društvo posjeduje navalno vozilo kapaciteta 2400 litara i traktorsku cisternu kapaciteta 3000 litara. Društvo ima novosagrađeni vatrogasni dom sa dvije plinski grijane garaže za navalno vozilo. Na krovu vatrogasnog doma nalazi se električna sirena koja svojom čujnošću pokriva mjesta Koritna, Semeljci i Kešinci.  

Od ostale opreme društvo posjeduje vatrogasnu motornu štrcaljku, te ostalu opremu potrebnu za vatrogasnu djelatnost. Također društvo posjeduje šest odijela za požare otvorenih prostora. 

Osobe koje zastupaju društvo su:

-predsjednik Ivan Marić, vatrogasac I. klase, tel: 098/9066-029;

-zapovjednik Mato Kuna, vatrogasni časnik, tel: 091/1606-383.

DVD Koritna je ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo

DVD VRBICA

DVD VRBICA

DVD Vrbica kao ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo ima ukupno 48 aktivnih članova od kojih je 10 članova s obavljenim liječničkim pregledima i potrebnim vatrogasnim zvanjima potrebnim za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama. Unutar 15 minuta članovi mogu izvršiti odlazak na intervenciju, a pokrivaju područje odgovornosti u mjestu Vrbica.

Društvo posjeduje navalno vozilo kapaciteta 2400 litara, traktorsku cisternu kapaciteta 5000 litara i kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca. Društvo ima vatrogasni dom i plinski grijane garaže za navalno i kombi vozilo. Na krovu vatrogasnog doma nalazi se električna sirena koja svojom čujnošću pokriva mjesta Vrbica, Mrzović i Kešinci.  

Od ostale opreme društvo posjeduje vatrogasnu motornu štrcaljku, električnu potopnu pumpu, te ostalu opremu potrebnu za vatrogasnu djelatnost. Također društvo posjeduje tri kompleta za osobnu zaštitu vatrogasaca i šest odijela za požare otvorenih prostora. 

Osobe koje zastupaju društvo su:

-predsjednik Josip Macokatić, vatrogasni dočasnik, tel: 099/2257-487;

-zapovjednik Mario Novak, vatrogasni časnik, tel: 092/1683-772.

 

DVD Vrbica je ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo

DVD SEMELJCI

DVD SEMELJCI

DVD Semeljci kao drugo središnje dobrovoljno vatrogasno društvo ima ukupno 36 aktivnih članova od kojih je 10 članova s obavljenim liječničkim pregledima i potrebnim vatrogasnim zvanjima potrebnim za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama. Unutar 15 minuta članovi mogu izvršiti odlazak na intervenciju, a pokrivaju područje odgovornosti u mjestima Semeljci i Koritna, a po potrebi i u Kešincima, Vrbici i Mrzoviću.

Društvo posjeduje navalno vozilo kapaciteta 800 litara, traktorsku cisternu kapaciteta 5000 litara. Društvo ima vatrogasni dom i plinski grijanu garažu za navalno  vozilo. Na krovu vatrogasnog doma nalazi se električna sirena koja svojom čujnošću pokriva sva mjesta u općini Semeljci.  

Od ostale opreme društvo posjeduje dvije vatrogasne motorne štrcaljke, te ostalu opremu potrebnu za vatrogasnu djelatnost. Također društvo posjeduje deset kompleta za osobnu zaštitu vatrogasaca, šest odijela za požare otvorenih prostora te jedan komplet izolacionih aparata za zaštitu dišnih organa. 

Osobe koje zastupaju društvo su:

-predsjednik Kazimir Đokić, vatrogasac I. klase, tel: 091/2856-856;

-zapovjednik Goran Živković, vatrogasni časnik, tel: 091/1603-239.

DVD Semeljci je ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo

DVD KEŠINCI

DVD KEŠINCI

DVD Kešinci je središnje dobrovoljno vatrogasno društvo koje je najopremljenije i najbrojnije u Zajednici. Ukupno broji 88 aktivnih članova od kojih je 20 članova s obavljenim liječničkim pregledima i potrebnim vatrogasnim zvanjima potrebnim za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama. Unutar 10 minuta članovi mogu izvršiti odlazak na intervenciju, a pokrivaju područje odgovornosti u mjestima Kešinci, Vrbica i Mrzović, a po potrebi i u Semeljcima i Koritni.

Društvo posjeduje navalno vozilo kapaciteta 2400 litara, autocisternu kapaciteta 9000 litara i kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca. Društvo ima vatrogasni dom i plinski grijane garaže za navalno i kombi vozilo, dok autocisterna stoji u dvorištu jer zbog svojih dimenzija ne može ući u spremišta, te je u zimskom periodu izvan funkcije. Na krovu vatrogasnog doma nalazi se električna sirena koja svojom čujnošću pokriva sva mjesta u općini Semeljci.  

Od ostale opreme društvo posjeduje vatrogasnu motornu štrcaljku, električnu potopnu pumpu, komplet dimnjačarskog alata, opremu za tehničke intervencije (hidraulične škare i razupre), motornu pilu, raze specijalne armature, te ostalu opremu potrebnu za vatrogasnu djelatnost. Također društvo posjeduje deset kompleta za osobnu zaštitu vatrogasaca, šest odijela za požare otvorenih prostora te dva kompleta izolacionih aparata za zaštitu dišnih organa. 

Osobe koje zastupaju društvo su:

-predsjednik Predrag Orkić, vatrogasni časnik, tel: 091/3856-200;

-zapovjednik Mario Radonić, vatrogasni časnik I. klase, tel: 091/3856-173;

-tajnik Boris Sarka,vatrogasni dočasnik, tel: 091/3856-160.

DVD Kešinci je središnje dobrovoljno vatrogasno društvo

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr