GRADOVI PRIJATELJI

Vinišće, Općina Marina

Vinišće, Općina Marina

BISINGEN

BISINGEN

SZEMELY

SZEMELY

OPŠIRNIJE:

http://szemely.hu/

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr