Katastarska izmjera k.o. Mrzović

Odlukom Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri na području Općine Semeljci za dio katastarske općine Mrzović (NN 75/19) započeli su radovi u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige.

Obilježavanje čestica započelo je 1. listopada 2019. Izvršavati će se sukladno planu obilježavanja.

Na WebGIS portalu izmjeramrzovic.atlas14.com moguće je vidjeti zakazane termine terenskog uviđaja sukladno planu rada koji se osvježava periodično, kao i preglednu kartu područja izmjere.

Sve potrebne informacije vezane za provođenje katastarske izmjere možete dobiti na web stranici izvoditelja Geodetski zavod Rijeka d.o.o. www.gzr.hr

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr