NAČELNIK I DONAČELNIK

NAČELNIK

NAČELNIK

Zovem se Grga Lončarević, rođen sam 21.01.1957. godine u Koritni. Osnovnu školu završio sam u Semeljcima, a srednju školu za zvanje Strojarski tehničar u Karlovcu.

Od 1981.  do 1995. godine radio sam u PIK-u Đakovo, a od 1995. do 2001. u vlastitom trgovačkom društvu. Oženjen sam, otac dvoje djece koja su završila školu i žive izvan naše obiteljske kuće.

Dugogodišnji sam član HSS-a, od 2000. do 2005. god. sam bio tajnik OO HSS Semeljci, a od 2005. sam predsjednik. Na listi HSS-a za Lokalne izbore 2001. godine kao nositelj liste izabran sam za načelnika Općine Semeljci i od tada obnašam svoj četvrti mandat na dužnosti općinskog načelnika Općine Semeljci.

Zamjenik načelnika

Zamjenik načelnika

Mirko Miladinović 

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr