OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Ivan Miladinović (HSS)

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA: Ivana Čatić (HSS)

ČLANOVI: 

                Ivan Miladinović      (HSS)

                Mario Radonić          (HSS)

                Darko Karajko         (HSS)

                Blaženka Guvo        (HSS)

                Ivana Čatić             (HSS)

                Mirko Hes                (HSS)

                Brankica Jelić          (HSS)

                Ivan Pavlović          (HSS)

                Željko Pajtler           (HSS)

                Petar Blažević       (HDSSB)

                Ivan Zebec           (HDSSB)

                Juro Čapalija         (HDSSB)

                Marko Čačić           (HDSSB)

OPĆINSKO VIJEĆE - PREUZIMANJA

 

grb bijeli

 

OPĆINA SEMELJCI

Adresa: Kolodvorska 2 - Telefon: 031 856 310 Fax: 031 856 197

OIB: 41900631748 - IBAN: HR9425000091838600000

E-mail: opcina.semeljci@os.t-com.hr