VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SEMELJCI

Vatrogasna zajednica općine Semeljci osnovana je 2010. godine i sastavljena je od pet dobrovoljnih vatrogasnih društava koji ukupno broje 435 članova, od kojih je 60 operativnih vatrogasaca sa liječničkim pregledima, odnosno isti mogu djelovati u vatrogasnim intervencijama, a to su DVD Kešinci, DVD Semeljci, DVD Vrbica, DVD Koritna i DVD Mrzović. Zajednica štiti i djeluje na području površine od 102 km2, na kojemu se nalazi pet naselja i na kojemu živi oko 4.800,00 stanovnika. Naselja broje oko 1.700,00 kućanstava sa puno raznih gospodarskih objekata. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom i ukupno obrađuje oko 10.200,00 hektara zemljišta. Na području koje pokrivamo nalazi se još i oko 1.200,00 hektara šume.

Na području koje pokriva Zajednica, u svih 5 sela postoji hidrantska vodovodna mreža, te 2 bunara namijenjena za potrebe vatrogastva i to jedan u Semeljcima, Kolodvorska 2 i jedan u Kešincima, Doljanska 49. Na području Zajednice ima 1 uređeno prirodno crpilišta vode (jezero Fabrika) i ima 4 uređena ribnjaka koji su pogodni za crpljenje vode za gašenje požara, a to su:

 • Jezero Fabrika Kešinci
 • Ribnjak Semeljci
 • Ribnjak Vrbica
 • Ribnjak Koritna
 • Ribnjak Mrzović

Pristup jezeru i svim ribnjacima je uređen i moguće im je prići sa svim vozilima. U prilogu vam dostavljamo satelitski prikaz istih, te moguće prilaze za vatrogasna vozila.

VZO SEMELJCI

Sva društva sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN broj 47/06 i 110/11) vrše redovito ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje svake prve subote u mijesecu u 12,00 sati korištenjem znaka za prestanak opasnosti, osim ako na daj dan pada državni blagdan. Dojave za sve intervencje i cjelokupna komunikacija obavljaju se fisnim i mobilnim telefonima pozivima na županijski centar 112 Osijek i DVD-a Đakovo na broj 193, a članovi društava izvješčuju se elektičnom sirenom i mobilnim telefonima, a DVD Kešinci i uslugom VIP-a „profiSMS“, pomoću koje samo jednom SMS porukom u istom trenutku obaviještavaju sve svoje članove. Kod elementarnih nepogoda i drugih iznenadnih događaja županijski centar 112 Osijek obavlja poslove vezane za koordinaciju složenijih intervencija prema standarsnom operativnom postupku za određeni događaj ili naputku zapovjednika VZ županije Osječko-baranjske. U slučaju večih požarnih ili drugih intervencija za pomoć se pozivaju pripadnici DVD-a Đakovo i JPVP Osijek. O svim izlascima na intervencije zapovjednici društava izvješčuju zapovjednika Zajednice, županijski centar 112 Osijek, policiju i načelnika općine Semeljci, a po završetku istih izvješća šalju u VZ Osječko-baranjske županije.

Zajednica posjeduje 5 navalnih vozila i 1 autocisternu spremne za intervencije, odnosno registriranih, 4 traktorske cisterne, 3 kombi vozila, te što se tiče osobne zaštitne opreme vatrogasaca posjedujemo 26 kompleta intervencijskih odjela i 30 kompleta odijela i kombinezona za gašenje požara otvorenog prostora, te 3 kompleta za zaštitu dišnih organa (izolacioni aparati).

Članovi svih dobrovoljnih vatrogasnih društava redovno održavaju sastanke, vježbe kao i pokazne vježbe za javnost, sudjeluju na natjecanjima, dok Zajednica organizira osposobljavanja vaztogasaca.

Od kada je osnovana Zajednica dobrovoljna vatrogasna društva ukupno su odradila 68 raznih požarnih i 198 raznih tehničkih intervencija.

Osobe koje zastupaju Zajednicu su:

 • predsjednik Ante Grabovac, vatrogasni časnik I. klase, tel: 091/3856-165;
 • zapovjednik Mario Novak, vatrogasni časnik, tel: 092/ 1683-772;
 • tajnik Boris Sarka, vatrogasni dočanik, tel: 091/3856-160.
VZO SEMELJCI
DVD MRZOVIĆ

DVD Mrzović kao ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo ima ukupno 32 aktivna člana od kojih je 10 članova s obavljenim liječničkim pregledima i potrebnim vatrogasnim zvanjima potrebnim za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama. Unutar 15 minuta članovi mogu izvršiti odlazak na intervenciju, a pokrivaju područje odgovornosti u mjestu Mrzović.

Društvo posjeduje navalno vozilo kapaciteta 2400 litara, traktorsku cisternu kapaciteta 5000 litara i kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca. Društvo ima vatrogasni dom i plinski grijane garaže za navalno i kombi vozilo. Na krovu vatrogasnog doma nalazi se električna sirena koja svojom čujnošću pokriva mjesta Mrzović, Vrbica i Kešinci.

Od ostale opreme društvo posjeduje dvije vatrogasne motorne štrcaljke, te ostalu opremu potrebnu za vatrogasnu djelatnost. Također društvo posjeduje tri kompleta za osobnu zaštitu vatrogasaca i šest odijela za požare otvorenih prostora.

Osobe koje zastupaju društvo su:

 • predsjednik Hrvoje Bednjanić, vatrogasni dočasnik, tel: 092/2698-875;
 • zapovjednik Ivan Rendulić, vatrogasni dočasnik, tel: 091/5009-863.

DVD Mrzović je ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo

DVD KORITNA

DVD Koritna kao ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo ima ukupno 25 aktivnih članova od kojih je 11 članova s obavljenim liječničkim pregledima i potrebnim vatrogasnim zvanjima potrebnim za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama.

Unutar 15 minuta članovi mogu izvršiti odlazak na intervenciju, a pokrivaju područje odgovornosti u mjestu Koritna.

Društvo posjeduje navalno vozilo kapaciteta 2400 litara i traktorsku cisternu kapaciteta 3000 litara. Društvo ima novosagrađeni vatrogasni dom sa dvije plinski grijane garaže za navalno vozilo. Na krovu vatrogasnog doma nalazi se električna sirena koja svojom čujnošću pokriva mjesta Koritna, Semeljci i Kešinci.

Od ostale opreme društvo posjeduje vatrogasnu motornu štrcaljku, te ostalu opremu potrebnu za vatrogasnu djelatnost. Također društvo posjeduje šest odijela za požare otvorenih prostora.

Osobe koje zastupaju društvo su:

 • predsjednik Ivan Marić, vatrogasac I. klase, tel: 098/9066-029;
 • zapovjednik Mato Kuna, vatrogasni časnik, tel: 091/1606-383.

DVD Koritna je ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo

DVD VRBICA

DVD Vrbica kao ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo ima ukupno 48 aktivnih članova od kojih je 10 članova s obavljenim liječničkim pregledima i potrebnim vatrogasnim zvanjima potrebnim za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama. Unutar 15 minuta članovi mogu izvršiti odlazak na intervenciju, a pokrivaju područje odgovornosti u mjestu Vrbica.

Društvo posjeduje navalno vozilo kapaciteta 2400 litara, traktorsku cisternu kapaciteta 5000 litara i kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca. Društvo ima vatrogasni dom i plinski grijane garaže za navalno i kombi vozilo. Na krovu vatrogasnog doma nalazi se električna sirena koja svojom čujnošću pokriva mjesta Vrbica, Mrzović i Kešinci.

Od ostale opreme društvo posjeduje vatrogasnu motornu štrcaljku, električnu potopnu pumpu, te ostalu opremu potrebnu za vatrogasnu djelatnost. Također društvo posjeduje tri kompleta za osobnu zaštitu vatrogasaca i šest odijela za požare otvorenih prostora.

Osobe koje zastupaju društvo su:

 • predsjednik Josip Macokatić, vatrogasni dočasnik, tel: 099/2257-487;
 • zapovjednik Mario Novak, vatrogasni časnik, tel: 092/1683-772.

DVD Vrbica je ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo

DVD SEMELJCI

DVD Semeljci kao drugo središnje dobrovoljno vatrogasno društvo ima ukupno 36 aktivnih članova od kojih je 10 članova s obavljenim liječničkim pregledima i potrebnim vatrogasnim zvanjima potrebnim za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama. Unutar 15 minuta članovi mogu izvršiti odlazak na intervenciju, a pokrivaju područje odgovornosti u mjestima Semeljci i Koritna, a po potrebi i u Kešincima, Vrbici i Mrzoviću.

Društvo posjeduje navalno vozilo kapaciteta 800 litara, traktorsku cisternu kapaciteta 5000 litara. Društvo ima vatrogasni dom i plinski grijanu garažu za navalno vozilo. Na krovu vatrogasnog doma nalazi se električna sirena koja svojom čujnošću pokriva sva mjesta u općini Semeljci.

Od ostale opreme društvo posjeduje dvije vatrogasne motorne štrcaljke, te ostalu opremu potrebnu za vatrogasnu djelatnost. Također društvo posjeduje deset kompleta za osobnu zaštitu vatrogasaca, šest odijela za požare otvorenih prostora te jedan komplet izolacionih aparata za zaštitu dišnih organa.

Osobe koje zastupaju društvo su:

 • predsjednik Kazimir Đokić, vatrogasac I. klase, tel: 091/2856-856;
 • zapovjednik Goran Živković, vatrogasni časnik, tel: 091/1603-239.

DVD Semeljci je ostalo dobrovoljno vatrogasno društvo

DVD KEŠINCI

DVD Kešinci je središnje dobrovoljno vatrogasno društvo koje je najopremljenije i najbrojnije u Zajednici. Ukupno broji 88 aktivnih članova od kojih je 20 članova s obavljenim liječničkim pregledima i potrebnim vatrogasnim zvanjima potrebnim za sudjelovanje na vatrogasnim intervencijama. Unutar 10 minuta članovi mogu izvršiti odlazak na intervenciju, a pokrivaju područje odgovornosti u mjestima Kešinci, Vrbica i Mrzović, a po potrebi i u Semeljcima i Koritni.

Društvo posjeduje navalno vozilo kapaciteta 2400 litara, autocisternu kapaciteta 9000 litara i kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca. Društvo ima vatrogasni dom i plinski grijane garaže za navalno i kombi vozilo, dok autocisterna stoji u dvorištu jer zbog svojih dimenzija ne može ući u spremišta, te je u zimskom periodu izvan funkcije. Na krovu vatrogasnog doma nalazi se električna sirena koja svojom čujnošću pokriva sva mjesta u općini Semeljci.

Od ostale opreme društvo posjeduje vatrogasnu motornu štrcaljku, električnu potopnu pumpu, komplet dimnjačarskog alata, opremu za tehničke intervencije (hidraulične škare i razupre), motornu pilu, raze specijalne armature, te ostalu opremu potrebnu za vatrogasnu djelatnost. Također društvo posjeduje deset kompleta za osobnu zaštitu vatrogasaca, šest odijela za požare otvorenih prostora te dva kompleta izolacionih aparata za zaštitu dišnih organa.

Osobe koje zastupaju društvo su:

 • predsjednik Predrag Orkić, vatrogasni časnik, tel: 091/3856-200;
 • zapovjednik Mario Radonić, vatrogasni časnik I. klase, tel: 091/3856-173;
 • tajnik Boris Sarka,vatrogasni dočasnik, tel: 091/3856-160.

DVD Kešinci je središnje dobrovoljno vatrogasno društvo