Rekonstrukcija ceste prema odlagalištu

U kolovozu su započeti radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste koja vodi prema odlagalištu otpada Ada u Koritni. Projekt je od iznimne važnosti za stanovnike općine Semeljci jer će se njegovom realizacijom olakšati promet stanovnika prema odlagalištu otpada gdje se mogu dovesti sve vrste odtpada na razvrstavanje

Vrijednost radova je 1.251.603,13 kuna, a izvođač je Osijek – Koteks.

Projekt je u cijelosti financiran iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Radovi su planirani do kraja godine.

Skip to content