Javni poziv nositeljima prava na nekretninama na području Općine Semeljci

Pozivaju se nositelji prava da pristupe predočavanju podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za dio katastarske općine Mrzović na području Općine Semeljci u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige, a čije se nekretnine nalaze u zahvatu katastarske izmjere k.o. Mrzović – 2., 3., 4. i 5. grupa čestica.

Predočavanje podataka za 2., 3., 4. i 5. grupu čestica za dio k.o. Mrzović počinje 21. siječnja 2020. godine.

Predočavanje vrši izvođač radova Geodetski zavod Rijeka d.o.o. na adresi Vrbička 18, Mrzović (DVD Mrzović).

Mole se vlasnici da kontaktiraju izvođača radova na broj 099/379-4186 ili email gzr@gzr.hr radi dogovora o terminu predočavanja.

Skip to content