Energetska obnova zgrade Društvenog doma

Općina Semeljci je tijekom siječnja 2019. godine potpisala ugovor za projekt Energetske obnove Društvenog doma u Koritni s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja (PT1) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) ukupne vrijednosti 908.255,00 kuna, od čega iznos EU potpore iznosi 556.978,59 kn.

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Nakon provedbe projekta, obnovom energetske funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje od 62,57 %. Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.

Radove na energetskoj obnovi obavljala je tvrtka Aksion d.o.o., a završeni su u prosincu 2019.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content