Obavijest poljoprivrednicima – prijava štete

Pozivaju se građani, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i pravne osobe s područja Općine Semeljci, koji su proteklih dana pretrpjeli štetu na voćarskim kulturama, od prirodne nepogode MRAZA, da prijave štetu putem obrasca za prijavu štete zaključno do 04. svibnja 2020. godine (ponedjeljak).

Prijavitelji štete mogu ispunjeni obrazac za prijavu štete dostaviti u Općinu Semeljci putem e-maila administrator@semeljci.hr

Ukoliko nisu u mogućnosti to učiniti putem e-maila, obrazac mogu preuzeti u Općini Semeljci, te ga popunjen odmah i predati.

Za sve nejasnoće obratiti se u Općinu Semeljci na broj telefona: 031/856-310.

Ukoliko se na temelju zaprimljenih prijava ispune uvjeti za proglašenje prirodne nepogode iz čl. 3. st. 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19), Općina Semeljci će podnijeti prijedlog Osječko-baranjskoj županiji za donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode mraz za voćarske kulture, za područje Općine Semeljci.

Obrazac za prijavu štete nalazi se u privitku teksta.

Napomena: Kod popunjavanja obrasca u dijelu „Opis imovine na kojoj je nastala šteta“ navesti: ARKOD BROJ (iz Upisnika), katastarsku česticu, naziv oštećene kulture, zasađenu površinu u hektarima, broj stabala, prinos po kilogramu i procjenjenu vrijednost oštećenja navedene kulture u postocima.

Skip to content