OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

Temeljem točke IX. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Semeljci (KLASA: 320-02/20-01/01,URBROJ: 2121/07-01/20-03 od 23. studenoga  2020. godine), javno otvaranje ponuda održat će se 08. siječnja 2021. godine u 14,00 sati u prostorijama Općine Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci.

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja koja je stupila na snagu 21.prosinca 2020.g.,  u točki III. definirano je da je na snazi zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu.

Slijedom gore navedenog, uračunavajući Povjerenstvo za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Semeljci, zapisničare i snimatelja, na gore navedenom javnom otvaranju, dopušteno je prisustvovanje 15 zainteresiranih osoba.

Obzirom na epidemiološku situaciju te ograničenje broja osoba koji mogu prisustvovati javnom otvaranju, uvid u snimku javnog otvaranja ponuda bit će dostupan svim zainteresiranim osobama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci, uz prethodnu najavu.

Općina Semeljci poziva zainteresirane fizičke/pravne osobe da se putem telefona  031/856-310 od 05. siječnja 2021. godine u vremenu od 08:00 do 15:00 prijave za prisustvovanje na javnom otvaranju, te će prvih 15 osoba biti omogućeno prisustvovanje na istom.

Općinski načelnik

Grga Lončarević

 

Skip to content