Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti regionalnih/lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.
Prilikom ocjenjivanja vrši se provjera ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama svih županija, gradova i općina. To su:
  • izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2019.;
  • izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2020.;
  • prijedlog proračuna za 2021.;
  • izglasani proračun za 2021.;
  • proračunski vodič za građane za 2021.
Takvim izračunom razina proračunske transparentnosti za Općinu Semeljci dobila je najvišu ocjenu (5).
Rezultati analize predstavljeni su u Osvrtu instituta za javne financije.
Skip to content