OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE SEMELJCI

 

Poštovani mještani Općine Semeljci,

Ovim putem želim upozoriti jedan dio naših mještana na zakonsku obvezu plaćanja komunalne naknade, za sve kuće odnosno stambeni prostor na području općine Semeljci, iz kojih prihoda se financiraju sve aktivnosti uređenja i održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, nogostupa, javne rasvjete i ostalog.

Komunalna naknada naplaćuje se na osnovu veličine objekta i za stambeni prostor iznosi 0,13 kn po m² mjesečno, što za prosječnu kuću površine 100 m² iznosi 13,00 kn mjesečno, odnosno 156,00 kn godišnje, što u odnosu na druga davanja nije preveliki iznos za pojedino kućanstvo.

Neplaćanjem gore navedene  obaveze mještani gube pravo na naknade i subvencije iz Proračuna Općine Semeljci kao što su: sufinanciranje prijevoza učenicima, sufinanciranje troškova stanovanja učenika u đačkim domovima, stipendije za studente, sufinanciranje kupovine ili izgradnje prve nekretnine, subvencija za novorođeno dijete, sufinanciranje smještaja u dječjim vrtićima i drugo, a u najskorije vrijeme i besplatni priključak na sustav odvodnje otpadnih voda.

Sve gore navedeno, uvjetovano je izmirenim obavezama prema Općini Semeljci, kako za komunalnu naknadu, tako i za odvoz otpada i druga plaćanja koja su prihod Općine Semeljci.

Pozivam Vas dragi mještani, da redovitim izmirenjem obaveza ostvarujemo prava na subvencije i izbjegavamo neugodnosti zbog prisilne naplate i ovrhe naših računa.

 

                                                                                                          Općinski načelnik

                                                                                                          Grga Lončarević, v.r.

 

Skip to content