OBAVIJEST
o proglašenju prirodne nepogode OLUJNI I ORKANSKI VJETAR
praćen tučom za poljoprivrednu proizvodnju

 
Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu Osječko-baranjske županije dana 14. rujna 2021. godine, Klasa:920-11/21-01/3, Ur.broj:2158/1-01-02-21-34, prema kojem se proglašavanje stanje prirodne nepogode – olujni i orkanski vjetar praćen tučom – na području općina Marijanci, Petrijevci, Punitovci i Semeljci, za POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU.

Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom olujni i orkanski vjetar praćen tučkom kojom su na području Općine Semeljci nanijete velike materijalne štete na poljoprivrednoj proizvodnji, da sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) izvrše prijavu štete najkasnije do 22. rujna 2021. godine.

Štete se prijavljuju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci, na propisanom PN Obrascu.

Obrazac PN za prijavu štete može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu  ili u privitku ove Obavijesti.

 
Uz prijavni obrazac PN potrebno je priložiti:

  1. Presliku obrasca Zahtjeva za potporu za 2021. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, List A i List B, te zbrojene površine po kulturama
  2. Osobnu iskaznicu podnositelja prijave
  3. Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka (može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili u privitku obavijesti)
  4. Broj računa – IBAN  podnositelja zahtjeva
  5. Po potrebi i drugu dokumentaciju

OPĆINA SEMELJCI

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
Skip to content