Sukladno članku 118. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Semeljci (Službeni glasnik Općine Semeljci, broj 3/13 i 4/21 ) sjednice Općinskog vijeća Općine Semeljci su javne.

Građani i zainteresirani predstavnici pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje tri dana prije održavanja sjednice na obrascu u prilogu.

Pisani zahtjev dostavlja se osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Semeljci, Kolodvorska 2, Semeljci

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Prostorni uvjeti u općinskoj vijećnici obzirom na epidemiološke mjere omogućuju istodobnu prisutnost najviše 10 zainteresiranih osoba.

Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Vijeća za prisustvovanje sjednici, sjednici mogu prisustvovati uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
Skip to content