Stiglo novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada!

Općina Semeljci teži kvalitetnom gospodarenju otpadom, a rezultati ne zaostaju za dosad provedenim aktivnostima. Jedna smo od najistaknutijih općina na razini države kada je riječ o održivom gospodarenju otpadom.

Da bismo unaprijedili uslugu našeg Komunalnog poduzeća Junakovci d.o.o., prijavom na Poziv u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014. – 2020., koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ostvarili smo uspješnu projektnu prijavu te kroz isti natječaj dobili sufinanciranje komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Prema Ugovoru za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, provedena je javna nabava za komunalno vozilo koje je stiglo danas, 28. veljače.

Novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada je kapaciteta 18 kubičnih metara, što je najveća moguća zapremnina za dvoosovinsku osovinu. Šasija je tvrtke MAN, a nadogradnja talijanske tvrtke Farid Industrie S.p.A., najveće talijanske grupacija te jednoga od vodećih europskih proizvođača specijaliziranog u proizvodnji komunalnih nadogradnji za prikupljanje, sabijanje i odvoz otpada. Novo komunalno vozilo ima unaprijeđene funkcije u odnosu na prethodno vozilo, što će olakšati operativne procese. I dalje će se komunalno vozilo koristiti u svrhu prikupljanja komunalnog otpada od mjesta nastanka otpada (kućnog praga) do deponije komunalnog otpada u Koritni.

Naziv projekta: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Adresa: Kolodvorska 2, Semeljci

Telefon: 031/856-311

Webwww.semeljci.hr

Korisnik projekta:  Komunalno poduzeće Junakovci d.o.o.

Cilj projekta: Realizacijom projekta doprinijet će se povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu.

Ukupna vrijednost projekta: 1.741.176,48 kuna,

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.345.393,96 kuna

Bespovratna sredstva: 1.143.584,86 kuna.

                   

Provedba projekta doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje odvojenog sakupljanja otpada, te posljedično i kroz doprinos smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta, odnosno doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa što je jedan od aspekata održivog razvoja.

Kupnjom komunalnog vozila ubrzava se proces prikupljanja odvojeno sakupljenog otpada s kućnog praga, što u konačnici rezultira efikasnijim raspolaganjem korisnog otpada. U sklopu projekta provodit će se i aktivnosti za provedbu obrazovno-informativnih aktivnosti vezanih uz prikupljanje i sortiranje otpada kao što su letak, plakati te objave na mrežnim stranicama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Komunalnog poduzeća Junakovci d.o.o.

 

Skip to content