Komunalno društvo
Junakovci d.o.o.
Kolodvorska 2
31402 Semeljci
e-mail: junakovci@semeljci.hr

UR. BROJ: 01/02-2022

Semeljci, 06. travnja 2022.g.

Na temelju Odluke UR.BROJ 01/01-2022. o prodaji rabljenog stroja rovokopača-utovarivača s pripadajućom opremom od 05. travnja 2022. godine, Komunalno društvo Junakovci d.o.o. Kolodvorska 2, 31402 Semeljci objavljuje

OTVORENI POZIV
za prodaju rabljenog stroja rovokopača-utovarivača s pripadajućom opremom

1. Predmet prodaje:
Vrsta: Radni stroj, Marka: JCB 3 CX, godina proizvodnje: 2012.g.
Snaga: 69 kW, radni sati: 9712
Broj šasije: JCB3CX4TA02102156
Oprema: prednja kašika krokodilka i zadnja kašika 60 cm.
Početna cijena: 180.000,00 kn (bez PDV-a)

2. Ponude
Prodaja vozila obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda koje osim ponuđene cijene i kontakt podataka sadrže sljedeće:
a) za fizičke osobe –preslik osobne iskaznice ili putovnice
b) za pravne osobe –preslik rješenja o upisu u sudski registar, preslik osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje

Cijena mora biti izražena u kunama.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje su uplatile jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 9.000,00 kuna.

Pisane ponude zainteresirani kupci moraju dostaviti do dana 20.04.2022. do 10.00 sati, na adresu Komunalno društvo Junakovci d.o.o., Kolodvorska 2, 31402 Semeljci u zatvorenoj koverti s naznakom “ponuda za oglas o prodaji rabljenog stroja-ne otvaraj“

3. Uvjeti prodaje
Po načelu „viđeno-kupljeno“, najpovoljnija ponuda je ona koja sadrži najvišu cijenu. Otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Komunalnog društva Junakovci d.o.o.
Prilikom odabira najpovoljnije ponude u slučaju da više ponuda ima istovjetne najviše cijene odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisnik.
Plaćanje u roku 8 (osam) dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora. Isporuka po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni. Kupac snosi sve troškove u svezi prijenosa prava vlasništva vozila.

Vozilo se može pogledati i testirati svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 14:00 sati za vrijeme trajanja prikupljanja ponuda na adresi Kolodvorska 1, Koritna uz prethodnu najavu na telefon 091/526-1246. Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Po završetku poziva jamčevina će biti vraćena ponuđačima, a najpovoljnijem ponuđaču jamčevina će biti pretvorena u djelomično plaćanje predmeta kupnje. U slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuđača od kupnje radnog stroja Komunalno poduzeće Junakovci, zadržava jamčevinu.

Ovaj otvoreni poziv objavit će se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči u prostorijama poduzeća.

Komunalno društvo Junakovci d.o.o.
Direktor
Ivan Miladinović, dipl.ing.

 

FOTOGRAFIJE

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
Skip to content