OBAVIJEST

 

Pozivaju se poljoprivrednici koji su zainteresirani za uslužno oranje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (po čl. 4. st. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu „Narodne novine“ broj 20/18, 115/18. i 57/22. – održavanje zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a provode ga jedinice lokalne samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi), u k.o. Mrzović, ukupne površine 55,3455 ha.

Potrebno je dostaviti ponudu sa cijenom za oranje po 1 hektaru.

Ponude treba dostaviti najkasnije do 14. prosinca 2022. godine, poštom na adresu: Općina Semeljci, Kolodvorska 2, 31402 Semeljci, s naznakom „Ponuda za uslužno oranje-NE OTVARAJ“ ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Semeljci.

Kao najpovoljniji će biti odabran ponuditelj koji ponudi najnižu cijenu.

OPĆINSKI NAČELNIK
Grga Lončarević, v.r.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
Skip to content