Isporučena komunalna oprema

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023.godini (KLASA: 363-01/23-01/5; URBROJ:531-01-23-1), raspisanog od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Općina Semeljci je prijavila projekt „ Nabava komunalne opreme“. Odlukom navedenog Ministarstva odobrena su sredstva za sufinanciranje projekta u iznosu od 32.300 EUR. Predmetna sredstva su utrošena u poboljšanje i modernizaciju opreme i kapaciteta komunalnog poduzeća Junakovci d.o.o koje obavlja komunalnu djelatnost i održavanje javnih površina na području općine Semeljci u svih pet naselja.

Danas je obavljena primopredaja mini bagera, HYUNDAI R18Z-9AK od strane predstavnika tvrtke Lager Bašić i Općine Semeljci. Oprema je sufinancirana sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Navedenom opremom će se poboljšati i unaprijediti rad komunalnog poduzeća Junakovci d.o.o jer adekvatnim ulaganjem i povećanjem postojećeg kapaciteta opreme direktno utječemo na brzinu obavljanja usluge kao i na kvalitetu iste.

 

 

Skip to content