Božana Kalamut, dr.med.spec.obit.med.
Radno vrijeme: parnim datumima prije podne, neparnim poslije podne
Lidija Rukavina, dr.med.spec.obit.med.
Radno vrijeme: parnim datumima poslije podne, neparnim prije podne
Anđelina Grubeša, dr.med.dent
Ljekarna Semeljci
Radno vrijeme: utorak, četvrtak i petak 8:00-15:00, ponedjeljak i srijeda 12:00-20:00
Hrvatska pošta
Radno vrijeme: ponedjeljak 8:00-17:00, utorak, srijeda, četvrtak i petak 8:00-14:00
Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci
Područna škola Forkuševci
Područna škola Mrzović
Područna škola Kešinci
Područna škola Koritna
Područna škola Vrbica
Područna škola Vučevci
Župni ured Semeljci
Župni ured Vrbica
Autobusni Kolodvor Đakovo
Telefon: 060 302 030
Željeznički kolodvor Đakovo
Dežurna ambulanta Đakovo
Radno vrijeme: subotom od 15 do 20 i nedjeljom od 8 do 14 sati
Hitna Đakovo
Klinički bolnički centar Osijek
Skip to content