HUMANITARNE UDRUGE

UDRUGA ZA BORBU PROTIV OVISNOSTI “NEOVISNOST” VRBICA

Udruga za borbu protiv ovisnosti “NE – ovisnost” nastala je 2003. godine na inicijativu rehabilitiranih ovisnika i bavi se svim oblicima borbe protiv ovisnosti. Stambeni objekt terapijske zajednice je površine 800 m ³ i ima kapacitet 34 muška ovisnika. Skupa sa pripadajućim okolišem, centar ima izgled tipičnog slavonskog seoskog imanja. U terapijskoj zajednici se provodi psihosocijalni program rehabilitacije ovisnika koji je podijeljen u četiri faze. Duljina trajanja rehabilitacije u centru je individualna nakon čega se korisnik premješta u Osijek, u stambenu zajednicu gdje se uključuje u program resocijalizacije.

slide2
UDRUGA RODITELJA “SUNCE” MRZOVIĆ

Udruga roditelja “Sunce”, Mrzović, osnovana je 26. travnja 2004. radi problema vezanih za obnovu Područne škole “Josip Kozarac”. Budući da su te probleme uspješno riješili, odučili su nastaviti s radom. Udruga se bavi humanitarnim radom, pomaže onima kojima je pomoć potrebna u selu i na razini općine Semeljci. Svojim radom žele se približiti svakoj osobi, a to čine posjetima za rođendan članova udruge. Posjećuju i svaku majku novorođenog djeteta, uz skroman poklon. Udruga surađuje sa svim udrugama i društvima, sudjeluje na svim manifestacijama i organizacijama na području općine Semeljci.

sunce
UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INVALIDITETOM “DUGA” SEMELJCI

Udruga za pomoć osobama s invaliditetom “Duga” općine Semeljci osnovana je 7. listopada 2008. i od tada kontinuirano djeluje na području općine prema godišnjim planovima rada i statutu. Javno zagovara potrebe osoba s invaliditetom i djeluje u cilju rješavanja istih. Surađuje sa srodnim udrugama i zajednicama. Duga je prepoznatljiva po svojim Duginim igrama – športskom natjecanju i druženju osoba s invaliditetom, koje se održava svake godine u lipnju. Organizira likovne, glazbene i dramsko-recitatorske radionice i sudjeluje sa svojim radovima na humanitarnim akcijama, redovito na božićnom sajmu općine. Duga ima podršku općine Semeljci i velikoga broja mještana, surađuje s ostalim udrugama i društvima u cilju ostvarenja planova rada.

duga
Skip to content