Sukladno članku 144. stavka 12. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/2023), na ovoj stranici nalaze se informacije o trošenju sredstava JUNAKOVCI d.o.o., odnosno isplatama za koje je isplatitelj JUNAKOVCI d.o.o..

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
Skip to content