LOVAČKA DRUŠTVA

lovacke-udruge
LOVAČKO DRUŠTVO „ORAO“ VRBICA

Lovište Vrbica prostire se na površini od 4.302 hektara, a lovozakupnik je Lovačko društvo Orao, Vrbica, koje broji 43 lovaca, a gospodari zajedničkim lovištem XIV/116. Dvije trećine lovišta obuhvaća općinu Semeljci, k. o. Mrzović i k. o. Vrbica i jednu trećinu grada Đakova, k. o. Đurđanci. Lovište je nizinskogaa tipa, ispresijecano meliorativnim kanalima sa stalnom tekućom vodom na zapadnom dijelu lovišta rječice Jošava. Šume su zastupljene unutar cijeloga lovišta Gusta međa Mrzović, Mokrice Vrbica i Đurđanački lug Đurđanci. Društvo je osnovano 1946., a glavne vrste divljači koje se uzgajaju su srna, zec i fazan.

LOVAČKO DRUŠTVO „SRNDAĆ“ KEŠINCI

Lovište Kešinci prostire se na površini od 2.268 hektara, a lovozakupnik je Lovačko društvo Srndać, Kešinci, osnovano 1945. i od tada neprekidno djeluje pod tim imenom. Društvo broji 30-ak lovaca, a raspolaže s dva lovišta: zajedničkim lovištem br. 15 i Državnim lovištem 14/12, koje dijele s lovcima iz Udruge Tomin Hrast, Osijek. U zajedničkom lovištu prirodno obitavaju ili se prvenstveno uzgajaju različite vrste divljači, među kojima su srna obična, divlji zečevi, fazani i trčke, a u lovištu Tomin Hrast gospodare divljom svinjom, srnom i običnim jelenom. Lovačko društvo aktivno je u organizaciji i provođenju općinskih manifestacija, tijekom cijele godine brinu se za uzgoj i zaštitu divljači, a imaju i lovački dom koji se trenutačno pozicionira kao smještajni kapacitet u prirodi.

LOVAČKO DRUŠTVO „ZEC“ SEMELJCI

Lovište Semeljci prostire se na površini od 5.924 hektara, a lovozakupnik je Lovačko društvo Zec, Semeljci. Prvi pisani tragovi o organiziranom lovu sežu u sredinu 30-ih godina dvadesetoga stoljeća. U knjigama iz toga vremena spominje se Lovačko udruženje Srndać iz 1935., sa sjedištem u Semeljcima. Od 1969. društvo kao lovna grupa djeluje u sastavu LD Jelen iz Đakova sve do 1966. kada se osamostaljuje i počinje djelovati na području općine Semeljci. Društvo broji 29 lovaca, a gospodari zajedničkim lovištem XIV/114. Društvo čine tri lovne skupine: Semeljci, Koritna i Vučevci. Svaka od lovnih grupa gospodari dijelom lovišta koje se nalazi u okruženju sela. Društvo njeguje lovačku tradiciju i običaje, a tijekom cijele godine posebnu pozornost posvećuje predanom radu u lovištu te brizi o uzgoju i zaštiti divljači. U lovištu obitavaju srneća divljač, divlja svinja, zec te plemenita pernata divljač – fazan, divlja patka, prepelica i nešto trčke. Od predatora su uočeni lisica i čagalj.

Skip to content