Načelnik

Grga Lončarević

Rođen sam 21.01.1957. godine u Koritni. Osnovnu školu završio sam u Semeljcima, a srednju školu za zvanje Strojarski tehničar u Karlovcu. Od 1981. do 1995. godine radio sam u PIK-u Đakovo, a od 1995. do 2001. u vlastitom trgovačkom društvu. Oženjen sam, otac dvoje djece. Dugogodišnji sam član HSS-a, a od 2005. sam predsjednik OO HSS Semeljci. Na listi HSS-a za Lokalne izbore 2001. godine kao nositelj liste izabran sam za načelnika Općine Semeljci i od tada obnašam svoj četvrti mandat na dužnosti općinskog načelnika Općine Semeljci.

ZAMJENIK NAČELNIKA

Mirko Miladinović

Skip to content