OSNOVNO ŠKOLSTVO

Nakon odlaska Turaka krajem 17. stoljeća pojačano je naseljavanje na području Semeljaca. Osnivanjem samostalne župe u Semeljcima 1754. godine zadovoljila se tadašnja odredba zakonodavca “gdje postoji župa da bude i škola“.

Pučka škola u Semeljcima otvorena je 1786. godine. U ono vrijeme nije bio redovit polazak nastave, pogotovo ljeti, u seoskim školama. Nastava je održavana na hrvatskom jeziku. Ocjenjivanje je započelo 1790. godine. Upotrebljavale su se sljedeće ocjene: veoma dobro, dobro, srednje i loše. Josip Zadravec prvi je učitelj u povijesti škole u Semeljcima.

1888. godine donesen je „Zakon o uređenju pučke nastave i obrazovanje pučkih učitelja“ po kojem su se pučke škole dijelile na više i niže. Niža pučka škola imala je četiri razreda, bila je javna i mogla je imati i tečajeve. Više su pučke škole otvarane u samo u gradovima. Nastava se izvodila 25 sati tjedno, ne ubrajajući gimnastiku, pjevanje i praktične vježbe.

Prva školska zgrada u Semeljcima bila je drvena sa slamnatim krovom i nalazila se u centru sela. Potreba za novom zgradom javila se već 1800., a izgrađena je 1833. godine.

DCIM100GOPROGOPR5161.JPG

U listopadu 1895. godine otvorena je nova „Obća pučka škola u Semeljcih“ koja je, uz adaptaciju 1951. godine, bivala školskom zgradom sve do 1976. godine.

Ministarstvo prosvjete 12. veljače 1931. godine donijelo je odluku o odluku o osnivanju njemačkih odjeljenja u školi. Njemački su odjeli u školi ostali do listopada 1944. godine, odnosno do odlaska Nijemaca iz Semeljaca.

Godine 1945. škola je imala 180 učenika razvrstanih u 4 odjeljenja od prvog do četvrtog razreda i samo tri učitelja. Učenici šestih razreda nastavljaju školovanje 1947. godine što je bio početak razvoja osmogodišnje škole.

Predmetna nastava pojavljuje se u školskoj 1947./1948.godini. Rješenjem Ministarstva za prosvjetu NR Hrvatske školske 1951./1952.godine odobreno je da se u Semeljcima otvori osmogodišnja škola, ali pod uvjetom da selo Semeljci „osigura potreban školski prostor“. Izvršena je adaptacija zgrade (bivša gostionica) za potrebe škole. Otvorenje te školske zgrade bilo je 1951. godine.

Školske 1954./1955. godine škola u Semeljcima izrasla je u osmogodišnju školu te je prva generacija učenika primila svjedodžbe o završenom osmom razredu. Od prvog do osmog razreda školu je polazilo 447 učenika razvrstanih u 12 razrednih odjela. U školi je radilo 15 učitelja. Za nepunih deset godina broj se učenika povećao tri puta.

DCIM100GOPROGOPR5164.JPG

U rujnu 1959. godine, odlukom NO Općine Semeljci škola dobiva ime Osnovna škola „Josip Kozarac“ Semeljci.

Školske 1960./1961. godine Osnovna škola Josipa Kozarca, Semeljci imala je u područnim odjeljenjima 581 učenika, a u matičnoj školi 724 učenika. Ukupno je te školske godine bilo 1305 učenika razvrstanih u 37 razrednih odjela. To je najveći broj učenika i odjeljenja koja je škola Semeljci imala od osnivanja do danas. U školi je bilo zaposleno 32 učitelja.

Školske 1961./1962. godine Škola je obilježila 175. godina svog postojanja i rada uz izdavanje prigodne spomenice „Osnovna škola Josipa Kozarca u Semeljcima 1786 – 1961“.

U sedamdesetim i osamdesetim godinama stanje se u školi znatno poboljšava. Najznačajniji je događaj u povijesti škole u Semeljcima 21. prosinca 1975. godine kada je otvorena nova školska zgrada.

Druga etapa izgradnje škole završena je 1979. godine izgradnjom još četiriju učionica. U isto se vrijeme prišlo izgradnji sportskih terena, (asfaltiranje rukometnog i košarkaškog igrališta, 1979.), nastavno-sportske dvorane (1980.), prometnog poligona (1983.) i bazeni (33 x 20m i 16 x 8 m, 1982.). Nastavno-sportska dvorana izgrađena je 1980. godine.

Ove školske godine, 2015./2016., škola ukupno broji 408 učenika računajući centralnu školu te područne škole u Koritni, Kešincima, Mrzoviću, Vrbici, Vučevcima i Forkuševcima. Od toga je 210 učenika razredne nastave i 198 učenika predmetne nastave. Zaposleno je 48 učitelja te ravnateljica, tajnica, računovođa, pedagoginja i psihologinja, domar, kuhar i 10 pomoćnog osoblja.

Skip to content