OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Mirko Miladinović – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

POTPREDSJEDNIK:

Marijan Marinović – HDZ

ČLANOVI:
 • Boško Paradžiković – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 • Mario Radonić – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 • Blaženka Guvo – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 • Mirko Miladinović – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 • Marija Kasun – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 • Katarina Horvat – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 • Mirko Hes – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 • Darko Karajko – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 • Svijetlana Bednjanić – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 • Marijan Marinović – HDZ
 • Ivana Majhen – HDZ
 • Stojan Udovičić – HDZ
 • Mirko Drenjančević – HDZ
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
  DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
   DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
   Skip to content