Pomozi i razveseli – Ostavi trag!

POMOZI I RAZVESELI – OSTAVI TRAG!

O PROJEKTU “POMOZI I RAZVESELI – OSTAVI TRAG!”

Općina Semeljci je 28. srpnja 2022. godine započela s provedbom projekta “Pomozi i razveseli – Ostavi trag!” u okviru “Zaželi – Programa zapošljavanja žena – faza III. u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb.

OPIS PROJEKTA

Projektom “Pomozi i razveseli – ostavi trag!” zapošljava se 30 žena koje se brinu o 180 korisnika. Svaka zaposlena žena brine o 6 korisnika koje uključuju starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju i/ili osobe s invaliditetom kojima je potrebna svakodnevna pomoć u osnovnim životni potrebama.

Pomoć uključuje:
– dostava namirnica
– održavanje čistoće stambenog prostora
– pranje i glačanje rublja
– ostale usluge u kući i okućnici
– pomoć pri oblačenju i svlačenju
– briga o higijeni i osobnom izgledu
– pomoć u socijalnoj integraciji
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženja
– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
– drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Ovim projektom cilj je zaposliti 30 žena te im time omogućiti lakši pristup tržištu rada kako bi se osnažio radni potencijal teže zapošljivih žena. Ovim putem smanjit će se socijalna isključenost i siromaštvo, kako na lokalnoj, tako na regionalnoj i nacionalnoj razini. Budući da na području općine ima velik broj staračkih domaćinstava kojima je potrebna pomoć, ovim projektom također želimo poboljšati i kvalitetu života krajnjim korisnicima, našim starijim mještanima, kroz projektom određene aktivnosti, povećanjem društvene kohezije i osjećaja vrijednosti.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta je 1.475.000,00 HRK, a sva sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt je započeo s danom stupanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu, odnosno 28. srpnja 2022., a završava 28. ožujka 2023. godine.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Voditeljica projekta – Aleksandra Ošap, 031/856-310
Koordinatorica na projektu – Maja Lulić, 031/856-310

POVEZANI LINKOVI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
    Skip to content