Pruži mi ruku – idemo zajedno

PRUŽI MI RUKU – IDEMO ZAJEDNO

Projekt „Pruži mi ruku idemo zajedno“ pruža edukaciju, osnaživanje i psihosocijalnu pomoć putem različitih aktivnosti za 30 osoba koje uključuju odrasle osobe s invaliditetom te njihove obitelji s područja općine Semeljci, čime se direktno povećava kvaliteta njihovog života i socijalna uključenost. Nositelj projekta je Općina Semeljci, trajanje projekta je 24 mjeseca, a njegova ukupna vrijednost je 1.431.239,73 kn. Projekt je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Na području Općine Semeljci djeluje udruga Duga čiji su članovi osobe s invaliditetom i njihove obitelji. Udruga je dugogodišnjim radom pokazala održivost u organizacijskom i kvalitativnom smislu zbog kontinuiranog rada s ciljanom skupinom, stoga je partner projekta „Pruži mi ruku – idemo zajedno“. Djelatnici će pripremati i održavati psiho – socijalne, komunikacijske, društvene, kreativne te radionice o prevenciji nasilja i ovisnosti. Budući da će se projektom osigurati vozilo, pomagat će u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za koje je potrebna pratnja ili prijevoz. Nabava vozila je od velike važnosti jer su autobusne linije u ruralnom području rijetke, a pristup autobusnom vozilu nije prilagođen za osobe u invalidskim kolicima, a nemaju niti sve obitelji osobni automobil, zbog čega članovi udruge iz svih sela općine ne mogu aktivno sudjelovati u aktivnostima. Ovim projektom omogućit će se i osigurati stručno vodstvo za odrasle osobe s invaliditetom te članove njihovih obitelji kroz pružanje psihosocijalne podrške i razvoja vještina te s ciljem uključivanja u društvo i poboljšanje kvalitete života.

Cilj je projekta „Pruži mi ruku – idemo zajedno“ poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji konstantnim održavanje radionica i aktivnosti koje služe edukaciji i razvijanje vještina za poboljšanje kvalitete života ciljane skupine te osnaživanje kapaciteta stručnog kadra zaposlenog na projektu za rad s ciljanom skupinom.

Projekt je sukladan Uredbi br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu – promicanje jednake mogućnosti za sve, bez diskriminacije na temelju spola, rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije, integriranjem načela nediskriminacije, kao i Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskog 2014.-2020.

Skip to content