KALENDAR ODVOZA OTPADA ZA 2024.

Poštovani sugrađani,

zahvaljujemo se na suradnji, te vas s osobitim zadovoljstvom izvještavamo da smo zbog odvojenog prikupljanja otpada uspjeli smanjiti količine koje završavaju na deponiji Ada, a što nam je bio i cilj. Budući da je raspored odvoza bio za neka domaćinstva zbunjujući, pojašnjavamo raspored dovoza komunalnog otpada.

NAPOMENA: Ukoliko mjesec ima pet tjedana, utorak i četvrtak moraju biti dio cijelog tjedna u istom mjesecu (npr. ako mjesec počinje utorkom, srijedom ili četvrtkom, znači da nije prvi tjedan odvoza, nego se sljedeći tjedan računa kao prvi).

U cilju odvojenog prikupljanja na raspolaganju su vam:

PLAVA KANTA: novine, časopisi, knjige, bilježnice, kartoni, papirnate vrećice, uredski papir i tetrapak ambalaža od sokova i mlijeka.

ŽUTA KANTA: plastične vrećice, plastične boce i čaše, ambalaža od jestivog ulja i octa, folije, ambalaža od sredstava za čišćenje, dezinfekciju i kozmetiku (šamponi, paste i četkice za zube, omekšivači i dr.), uz napomenu da sva ambalaža mora biti isprana od sadržaja.

SMEĐA KANTA: biorazgradivi otpad (lišće, trava, voće i povrće, ostaci od hrane izuzev mesa i kostiju).

ZELENA KANTA: sav preostali otpad koji nije uvršten u sadržaj gore navedenih kanti i dolje navedenih izuzeća.

DODATNE INFORMACIJE

Uz svaku kod gore navedenog rasporeda odvoza, domaćinstva mogu priložiti posebne vrste otpada u odvojenoj vrećici (npr. pelene, konzerve, ravno staklo, ambalažno staklo, odjeću, obuću, manje kućanske aparate, žarulje) važno je da svaka ta vrsta otpada bude u zasebnoj vrećici.

Krupni otpad odvozit ćemo po pozivu. Možete nas kontaktirati na telefon: 091/526-12-46.

Građevinski otpad možete odvesti sami na deponiju građevinskog otpada uz prethodnu najavu komunalnom redaru na broj: 091/526-12-46.

Na reciklažno dvorište u Koritni možete i sami odvesti:

staru odjeću i tepihe, ambalažu od otrova i pesticida, staklenu ambalažu, limenke, lijekove, električnu i elektronsku opremu, flourescentne cijevi, metale, gume, filtere od ulja i zauljene krpe, akumulatore i otpadna ulja i maziva i glomazni otpad mimo ograniziranog odvoza.

„Čuvajmo Zemlju i prirodu na njoj, jer ih nismo naslijedili od svojih djedova i očeva, nego smo ih posudili od svojih potomaka“

Skip to content