UDRUGE BICIKLISTA

ubr-pedala-kesinci
UDRUGA BICIKLISTA REKREATIVACA „PEDALA“

Udruga biciklista rekreativaca „Pedala“ Kešincimosnovana je 09.11.2019. Cilj osnivanja udruge je razvitak rekreativnog i sportskog biciklizma, promidžba biciklizma kao sporta i zdravog načina življenja te turističko vrednovanje biciklizma. Udruga broji 30-ak članova, a zamisao je da se promovira razvoj cestovnog i terenskog biciklizma te samog bicikla kao ekološki prijevoznog sredstva, da se poveća sigurnost biciklista u prometu, da se  sudjeluje na biciklističkim manifestacijama, organiziraju sportsko – rekreativne i druge akcije i aktivnosti sa sadržajem biciklističkog sporta, zaštite okoliša i čovjekova zdravlja. U planu je i organizacija prometne edukacije te praktične vježbe članova kluba i učenika  osnovnih škola u suradnji sa školom i policijom, kao i organizacija izgradnje i održavanja biciklističkih i rekreacijskih staza.

Skip to content