OPĆINSKA UPRAVA

PROČELNICA:

Božica Čabrajac Bilandžić, mag.iur

VIŠA SAVJETNICA ZA FINANCIJE:

Ljiljana Lovrić-Rimac, dipl.oec

ADMINISTRATIVNA TAJNICA:

Doris Sarka

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA RAČUNOVODSTVENE I FINANCIJSKE POSLOVE:

Zrinka Nakić Benc, dipl. oec

REFERENT – KOMUNALNI REDAR:

Mirko Mihaljević

REFERENTICA ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO:

Ružica Batljan

RADNO VRIJEME:

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Semeljci je ponedjeljak – petak od 7:30 do 15:30 sati.

Rad sa strankama je od 09:00 do 14:00 sati.

Dnevni odmor je od 10:00 do 10:30 sati.

Skip to content