Besplatni udžbenici i dodatni obrazovni materijal za učenike

Općina Semeljci će u cijelosti financirati nabavu dodatnih obrazovnih materijala svim učenicima sa prebivalištem na području Općine Semeljci,  za školsku 2021./2022. godinu.

Sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osigurana su u Državnom proračunu.

Roditelji ne trebaju kupovati udžbenike niti dodatni obrazovni materijal jer će isti učenicima biti podijeljeni u školi.

Dodatni obrazovni materijal uključuje:

  • bilježnice,
  • radne bilježnice,
  • zbirke zadataka,
  • nastavne listiće,
  • radne udžbenike,
  • likovne mape,
  • zbirke zadataka,
  • radne materijale iz tehničke kulture.
Skip to content