UNAPREĐENJE SUSTAVA
UPRAVLJANJA OPĆINSKIM
BAZAMA PODATAKA

Naziv projekta

Unapređenje sustava upravljanja općinskim bazama podataka

Nositelj projekta

Općina Semeljci

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Ukupna vrijednost projekta je  245.000,00 HRK, a FZOEU sudjeluje s 80% što je 196.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta

Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Ciljevi projekta

Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

Očekivani rezultati projekta

Unaprjeđenje sustava upravljanja općinskim bazama podataka

Provode se sljedeće projektne aktivnosti
  • Nabava opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom
  • Informiranje i vidljivost
Kontakt osobe za više informacija

Zrinka Nakić Benc
e-mail: natjecaj@semeljci.hr

Ova je objava izrađena uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj objave u isključivoj je odgovornosti Općine Semeljci i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Skip to content