OBAVIJEST – PRIJAVA ŠTETE

 

Pozivaju se građani, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i pravne osobe s područja Općine Semeljci, koji su dana 05.08.2021. godine, pretrpjeli štetu usred olujnog nevremena koje je zahvatilo područje naše Općine,  na poljoprivrednim kulturama i građevinama da prijave štetu putem obrasca za prijavu štete PN, zaključno do 13. kolovoza 2021. godine (petak).

Obrazac PN za prijavu štete nalazi se u privitku teksta.

Prijavitelji štete mogu ispunjeni obrazac za prijavu štete dostaviti u Općinu Semeljci putem e-maila administrator@semeljci.hr

Ukoliko nisu u mogućnosti to učiniti putem e-maila, obrazac mogu preuzeti u Općini Semeljci, te ga popunjen  odmah i predati.

Za sve nejasnoće obratiti se u Općinu Semeljci na broj telefona: 031/856-310.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Semeljci po podnesenim prijavama izaći će na teren kako bi utvrdili stvarno stanje štete.

Ukoliko se na temelju zaprimljenih prijava ispune uvjeti za proglašenje prirodne nepogode iz čl. 3. st. 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19), Općina Semeljci će podnijeti prijedlog Osječko-baranjskoj županiji za donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode za područje Općine Semeljci.

Napomena: Kod popunjavanja obrasca za štete na poljoprivrednim kulturama (pod 8. Poljoprivredna proizvodnja-prirod, u obrascu PN) u dijelu „Opis imovine na kojoj je nastala šteta“ navesti: ARKOD BROJ (iz Upisnika), katastarsku česticu, naziv oštećene kulture, zasađenu površinu u hektarima, procijenjenu vrijednost oštećenja navedene  kulture u  postocima.

Kod prijave štete na građevinama (pod 1. u Obrascu PN), pod –Opis imovine na kojoj je nastala šteta nastupila –  vrstu građevine (obiteljska kuća ili pomoćne zgrade-npr. šupa, štala, pušnica i slično), starost zgrade, dužina, širina, visina, te količinu materijala koji je oštećen (npr. komada crijepa i slično), te okvirni iznos štete u kunama.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

OPĆINA SEMELJCI

 

Skip to content