Oglas za posao – Radnica za “Zaželi”

Oglas za posao

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu
“Pomozi i razveseli u svojoj zajednici” u Općini Semeljci

 Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

 

Općina Semeljci, Kolodvorska 2, 31402 Semeljci, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu “Pomozi i razveseli u svojoj zajednici” u okviru “Zaželi” – programa zapošljavanja žena.

 

Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci

Broj radnika koji se traži: 30 radnica

Mjesto rada: područje općine Semeljci

 

Opis poslova:

– dostava namirnica

– održavanje čistoće stambenog prostora

– pranje i glačanje rublja

– ostale usluge u kući i okućnici

– pomoć pri oblačenju i svlačenju

– briga o higijeni i osobnom izgledu

– pomoć u socijalnoj integraciji

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

– drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

Vrijeme početka i trajanja rada: od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine

 

Uvjeti za mogućnost rada su:

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ -.a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a

 

Uz prijavu na natječaj kandidatkinje trebaju priložiti:

  1. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
  2. Presliku osobne iskaznice
  3. Ispis staža iz E- knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  4. Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe)
  5. Izjavu o pristanku na osposobljavanje.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti kod voditeljice projekta Katarine Horvat, tel. 031/856-310, e-mail: voditelj.zazeli@gmail.com

 

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 6. kolovoza 2020.godine, na adresu Općine Semeljci (Kolodvorska 2, 31402 Semeljci) s naznakom “Za natječaj – Pomozi i razveseli u svojoj zajednici“.

 

Odabrane su kandidatkinje obvezne pohađati i završiti program osposobljavanja. Trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci. Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu Općina Semeljci, Kolodvorska 2, 31402 Semeljci, putem pošte ili osobno, u roku 7 dana od objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti s naznakom: „Za natječaj – Pomozi i razveseli u svojoj zajednici“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima i neće biti pozvane u daljnji selekcijski proces. Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

 

Skip to content